zonnesteen bij gemstoneshop.nl

Zonnesteen

Zonnesteen:

Ontvang het Zelfvertrouwen waar je zo naar verlangt, van Zonnesteen

Daagt je uit om onbewuste talenten te laten ontwaken

Beweegt je om je eigen pad te volgen

Leert je vorm te geven aan je eigen leven

Bekrachtiging van zelfvertrouwen

Balancering van je gedachten

Stemt je af op verborgen talenten

Integratie van bewustzijn

Realisatie van onafhankelijkheid

Manifestatie van toenemende vitaliteit en zonnige uitstraling

Bevrijding van faalangst en onzekerheid

Samenwerking met je Navel chakra

Affirmatie: Ik ontdek nieuwe talenten van mijzelf. 

Actieve filters