Moldaviet verkrijgbaar bij gemstoneshop.nl

Moldaviet

Moldaviet:

Ontvang de vernieuwende inzichten waar je zo naar verlangt, van Moldaviet

Daagt je uit om ‘out of the box’ te gaan

Stelt je in dienst van nieuwe mogelijkheden

Versterkt je vormloze bewustzijn

Bekrachtiging van je verbinding met hogere dimensies

Energetische balancering voor je kruin chakra

Stemt je af op zeer hoge energieën 

Integratie van het nieuwe weten, 

Helpt je realiseren dat het denken de enige belemmering is

Manifestatie van uittredingen

Bevrijding van aardse ‘onmogelijkheden’

Samenwerking met buitenaardsen, 

Affirmatie: ik open me voor vormloze bewustwording

Actieve filters