Uit Huis

Deze natuurlijke helende edelstenen helpen bij een nieuw begin

Actinolietkwarts vernieuwt je intentie

Groene Fluoriet daagt je uit de vernieuwing aan te gaan, creeert een nieuwe balans

Nuummiet ondersteunt transformaties zoals verhuizen, landden in nieuwe woning

Charoiet voor het doorzetten van veranderingen, doorbreken van patronen

Chrysopraas voor vernieuwing

Mookaiet voor inzicht tijdens de verandering

Agaat voor het aarden op de nieuwe plek, uit huis gaan, weg bij familie, op jezelf gaan wonen

Rubelliet voor zelfstandigheid in een nieuwe omgeving

Lepidoliet helpt je eigen ideeën vorm te geven, zonder je af te laten leiden door andermans mening 

Gele Fluoriet leert je "wat je aandacht geeft dat groeit" helpt manifesteren van jouw nieuwe wereld 

Agaat voor het creeren van je eigen geborgenheid & leeg-nest gevoel bij achterblijvende familieleden

Amethist, helpt je (controle) los te laten

Labradoriet voor het loslaten van verantwoordelijkheden van de ander

Versteend Koraal helpt je elkaars groei te waarderen, om zo bemoeizucht af te leren